Gəldim ki, baş əyim məğrurluğuna, diz çöküm, dizimin izini saxla...

Gəldim ki, baş əyim məğrurluğuna, diz çöküm, dizimin izini saxla...

"Gəlmişəm o bayrağın üç rəngindən öpməyə"

Əziz Şuşa, mən burdayam... 

Nəhayət, gəlmişəm qoynuna sənin... 

Sənli yuxularım gücdü qoluma, 

Gəlmişəm dolayım boynuna sənin... 

***

Gəldim ki, baş əyim məğrurluğuna, 

Diz çöküm, dizimin izini saxla... 

Sənli yuxularım çin çıxdı, şükür! 

Şükürlü duamın sözünü saxla... 

***

Sənli yuxuların yaşı otuz il, 

Mənə: "Gəl..." - deyirdin o yuxularda... 

"Qoynumda cücərən gülləri gətir..." 

Mən bunu eşitdim pıçıltılarda... 

***

Əl-ələ gəzirdik Cıdır düzünü

Sənli yuxuların əlvanlığıyla... 

Hər daşda tapırdıq həsrət izini, 

Yuyurduq vüsalın göz yaşlarıyla... 

***

Bir gün də yuxuma bəzənib gəldin

Məsum qızcığazın boy-buxununda... 

Ah, Şuşam...qol açıb sən mənə dedin:

"Xoş gördük, xoş gəldin xoş yuxulardan!"

***

"İsa bulağı"ndan su verdin mənə, 

Daddım... Suya döndü sənli yuxular... 

Axdı, axdı hey, üzü Xankəndinə, 

Arzular, ümidlər qoşalaşdılar... 

***

Xan əminin, Bülbülün, Natavanın, Üzeyirin

Vətənini görməkçün

Neçə arzu böyütdüm... 

***

Çin oldu arzularım... 

Gəlib durdum qarşında, 

Həsrətli yuxuların gerçəyə çevrilməsi

"44 gün"lə yaşıddı... 

***

Gəldim ki, mən ağlayım, 

Sən güləsən bu dəfə... 

Tərs yozulan yuxumun

Astarına gül düşə... 

***

Arzuların şəhəri, xəyalların bəzəyi, 

Səmandakı qara bulud  dağıldı... 

Gəldi həsrət gecələrin səhəri

Adına min dastan, min  cəng yazıldıı... 

***

İndi Cıdır düzündə yaraşıqdır bayrağım, 

Şuşa, sənin köksündə nur, işıqdır bayrağım... 

Gəlmişəm o bayrağın üç rəngindən öpməyə, 

Gəlmişəm, Şuşam mənim, gözəlliyini görməyə... 

***

Gəlmişəm...

Gəlmişik biz! 

Gəldik ki, məğrurluğun Azərbaycan oğludur! 

Gəlmişik ki, deyək biz:

"Əziz Şuşa, sən azadsan!" 

"Qarabağ Azərbaycandır!"

Leyla Turan


MANŞET XƏBƏRLƏRİ